Sociální služby Libina

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Vítejte na našich stránkách!

Posláním našich služeb je poskytovat potřebnou míru podpory, která našim klientům umožní co nejdelší udržení stávající úrovně jejich soběstačnosti.

Dále zajišťujeme zdravotní péči, základní sociální poradenství a pomoc odborných pracovníků.

Náš sponzor

top