Aktivity a služby pro klienty

Volnočasové aktivity

Naši klienti si mohou vybrat z množství aktivit, které pro ně můžeme zorganizovat nebo zprostředkovat. Svůj volný čas mohou trávit dle vlastního přání, v závislosti na jejich možnostech a schopnostech.

Klienti mají k dispozici rozlehlý park, kavárnu s knihovnou a další společné prostory v zařízení.
Aktivity, kterými klienti mohou trávit svůj volný čas, jsou například:

 • Návštěva a posezení v kavárně
 • Narozeninové oslavy
 • Kulturní program v zařízení – například hudební vystoupení, předvánoční „besídka“ dětí z místní MŠ a ZŠ, oslava dne MDŽ
 • Společné zpívání
 • Sportovní hry
 • Kulturní program mimo zařízení
 • Výlety
 • Pobyt venku v areálu parku
 • Možnost krmení rybiček a papoušků
 • Sledování filmů a poslech hudby

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

K zachování a rozvoji schopností a dovedností klientů slouží pestrá nabídka aktivizačních činností.
Ty si klienti volí dle vlastního přání, individuální potřeby a možností personálu, který jim zpravidla při těchto činnostech poskytuje podporu a asistenci.
 
 • Hraní společenských her
 • Tvořivá činnost v keramické dílně
 • Rukodělná výroba – výroba dekorací
 • Společné pečení, vaření pod vedením aktivizační pracovnice
 • Procvičování jemné motoriky – pletení, vyšívání, modelace keramiky
 • Procvičování kognitivních funkcí
 • Synergicko-reflexní terapie
 • Bazální stimulace
 • Společné čtení z knih a časopisů
 • Trénink paměti také s využitím interaktivního mobilního tabletu (SenTable)
 • Vzpomínkové aktivity
 • Relaxační cvičení, jízda na rotopedech
 • Masáže, fyzioterapie
 • Canisterapie – asistent dochází do zařízení se psem i s kočkou – skupinově či individuálně

Další služby

Dalšími službami, které pro naše klienty pomáháme zprostředkovat či přímo zajišťujeme, a kterými chceme našim klientům pomoci k zachování kontaktu s vnějším prostředím, jsou například:

 • Pravidelné mše svaté v prostorách zařízení nebo návštěva duchovního na pokojích klientů
 • Kadeřník
 • Pedikúra
 • Individuální nákupy
 • Doprovod například do obchodu, na hřbitov, apod.
 • Možnost vypůjčení knih z naší knihovny
top