Domov pro seniory

Poslání

V Domově pro seniory poskytujeme pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.​

Poslání

Posláním sociální služby Domov pro seniory je zajištění potřebné péče a podpory uživatelům, které vedou k zachování jejich soběstačnosti a začlenění se do kolektivního soužití, popřípadě k návratu do běžného života. 
 
 

Cílová skupina

senioři
osoby s chronickým onemocněním 


Věková struktura cílové skupiny:
  • mladší senioři (60-80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Kapacita

Celková kapacita je 21 lůžek (od 1.1.2023)
  • 13 lůžek na ošetřovatelském oddělení
  • 8 lůžek v obytném pavilonu D1

Dlouhodobé cíle sociální služby

Cílem je umožnit seniorům v nepříznivé sociální situaci, kteří vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, využít našich služeb. A to pro zachování a rozvíjení kvality jejich života, dle jejich individuálních možností a schopností.

Zásady poskytování sociální služby

Uživatelům poskytovat takovou podporu, která umožňuje co nejdelší udržení stávající úrovně jejich soběstačnosti. Zaměstnanci akceptují intimitu a soukromí uživatelů, při práci s uživateli uplatňují empatický přístup a flexibilitu poskytovaných služeb. V kolektivu zaměstnanců je rozvíjena týmová spolupráce se zapojením externích odborných pracovníků, např. lékař, psycholog, psychoterapeut.

top