Domov se zvláštním režimem

Poslání

V Domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu  chronického duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poslání

Posláním sociální služby Domov se zvláštním režimem je zabezpečit potřebnou míru podpory a pomoci osobám s demencí ve věku od 50 let, které nejsou schopny zajistit si své potřeby ani za pomocí terénních či ambulantních sociálních služeb, a to v důstojném prostředí Sociálních služeb Libina. 

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním se sníženou soběstačností a závislostí na pomoci jiné osoby
 1. ​osoby se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demence, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby
 2. osoby s demencí, která vznikla v důsledku nadužívání návykových látek, a které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby od 50 let
Věková struktura cílové skupiny:
 • dospělí (50-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kapacita

Celková kapacita je 51 lůžek (od 1.1.2023)
 1. 38 lůžek na hlavní budově
 2. 13 lůžek v obytném pavilonu D2

Dlouhodobé cíle sociální služby

 1. Podpora zachování soběstačnosti uživatelů pobytové sociální služby.

 2. Podpora zachování kontaktů s blízkými osobami uživatele a spolupráce s nimi.

 3. Poskytování služby vzdělaným a motivovaným personálem.
 4. Pravidelná aktivizace uživatelů služby vedoucí k zachování jejich soběstačnosti,  rozvoji jejich dovedností a seberealizaci.
 5. Zabezpečení kvalitní ošetřovatelské péče a bezpečného a důstojného prostředí pro uživatele služby.
 6. Minimalizace rizik spojených se závislostí na návykových látkách.

Zásady poskytování sociální služby

Uživatelům poskytovat takovou podporu, která umožňuje co nejdelší udržení stávající úrovně jejich soběstačnosti. Zaměstnanci akceptují intimitu a soukromí uživatelů, při práci s uživateli uplatňují empatický přístup a flexibilitu poskytovaných služeb. V kolektivu zaměstnanců je rozvíjena týmová spolupráce se zapojením externích odborných pracovníků, např. lékař, psycholog, psychoterapeut. 
 
top