Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19

27. 02. 2020

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26.2.2020 uvádíme občanům základní informace k tématu Koronavirus COVID-19. 

Pro zobrazení informací je nutno otevřít níže přiložený soubor. 

Důležité odkazy na kterých můžete sledovat průběšžně aktualizované informace:

Ministerstvo zdravotnictví -

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje -

http://www.khsolc.cz/2019_nCoV.aspx