Změna tel. čísla pro dohodnutí návštěvy

18. 01. 2022
Prosíme zájemce o uskutečnění návštěvy, aby si dohodli termín návštěvy u zdravotní sestry
na jednotlivém oddělení.
Kontakt: 583 233 203