Zveřejnění výroční zprávy za rok 2023

28. 03. 2024
V sekci dokumenty jsme zveřejnili výroční zprávu o činnosti naší organizace za rok 2023.
Přečíst si tam tak můžete jakým činnostem jsme s věnovali, včetně zajímavých statistik.

Děkujeme za vaši přízeň..
top